فیلترها
بسته

مقاله ترجمه شده برق

در این مقاله ساختارهای جدید برای مبدل های چندسطحی سوئیچ شونده با دیود آبشاری ، متقارن و نامتقارن ارائه شد که می تواند تعداد سطوح بالا را با کمترین تعداد سوئیچ های الکترونیک قدرت، مدارهای درایور گیت، دیود های قدرت و منابع ولتاژ تولید کند.
100 تومان

 در این مقاله ساختارهای جدید برای مبدل های چندسطحی سوئیچ شونده با دیود آبشاری ، متقارن و نامتقارن ارائه شد که می تواند تعداد سطوح بالا را با کمترین تعداد سوئیچ های الکترونیک قدرت، مدارهای درایور گیت، دیود های قدرت و منابع ولتاژ تولید کند. تعداد سوئیچ های الکترونیک قدرت مورد نیاز نسبت به تعداد سطوح ولتاژ مورد نیاز در طراحی مبدل چند سطحی فاکتور مهمتری است، زیرا سوئیچ ها قابلیت اطمینان ، اندازه مدار، هزینه ، ناحیه نصب و پیچیدگی کنترل را مشخص می کنند.برای مبدل های نامتقارن و آبشاری یک الگوریتم جدید برای تعیین مقادیر منابع ولتاژ DC ارایه شده است. برای تولید بیشترین تعداد سطح ولتاژ خروجی، ساختار آبشاری ارائه شده برای اهداف مختلف بهینه می‌شود، از جمله کمینه کردن تعداد سوئیچ های الکترونیک قدرت ، مدارهای درایو گیت، دیودهای قدرت ، منابع ولتاژ DC و ولتاژ سد کننده روی سوئیچ ها. مقایسه نتایج مبدل های چند سطحی مختلف نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت تا مزایای ساختار ارائه شده را نشان دهد. عملکرد مبدل های چند سطحی ارائه شده با استفاده از نتایج عملی وشبیه سازی تحلیل شده  ساختارهای متفاوت تحلیل شده است. بررسی صحت نتایج تحلیلی با استفاده از شبیه سازی متلب انجام شده است

 در این مقاله ساختارهای جدید برای مبدل های چندسطحی سوئیچ شونده با دیود آبشاری ، متقارن و نامتقارن ارائه شد که می تواند تعداد سطوح بالا را با کمترین تعداد سوئیچ های الکترونیک قدرت، مدارهای درایور گیت، دیود های قدرت و منابع ولتاژ تولید کند. تعداد سوئیچ های الکترونیک قدرت مورد نیاز نسبت به تعداد سطوح ولتاژ مورد نیاز در طراحی مبدل چند سطحی فاکتور مهمتری است، زیرا سوئیچ ها قابلیت اطمینان ، اندازه مدار، هزینه ، ناحیه نصب و پیچیدگی کنترل را مشخص می کنند.برای مبدل های نامتقارن و آبشاری یک الگوریتم جدید برای تعیین مقادیر منابع ولتاژ DC ارایه شده است. برای تولید بیشترین تعداد سطح ولتاژ خروجی، ساختار آبشاری ارائه شده برای اهداف مختلف بهینه می‌شود، از جمله کمینه کردن تعداد سوئیچ های الکترونیک قدرت ، مدارهای درایو گیت، دیودهای قدرت ، منابع ولتاژ DC و ولتاژ سد کننده روی سوئیچ ها. مقایسه نتایج مبدل های چند سطحی مختلف نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت تا مزایای ساختار ارائه شده را نشان دهد. عملکرد مبدل های چند سطحی ارائه شده با استفاده از نتایج عملی وشبیه سازی تحلیل شده  ساختارهای متفاوت تحلیل شده است. بررسی صحت نتایج تحلیلی با استفاده از شبیه سازی متلب انجام شده است

مشخصات محصولات
نوع فایل Word+Pdf
نقد و بررسی خود را بنویسید
  • فقط کاربرانی که ثبت نام کرده اند می توانند نقد و بررسی ها را بنویسند.
*
*
  • بد
  • عالی
مشخصات محصولات
نوع فایل Word+Pdf
دسته بندی ها